Over ons

Stichting Vleckemarketing Joure is een initiatief van de Gemeente De Fryske Marren en de Jouster partners: VVV De Friese Meren-Gaasterland, Ondernemersvereniging Skarsterlân (OVS), Stichting Horeca Joure en de Winkeliersvereniging (BIZ-WIH). Allemaal partners die hetzelfde willen voor Joure: dat het een mooie “Vlecke’ is en blijft waar het fijn en goed wonen en ondernemen is. En een plek die een bezoek zeker waard is!

Het doel van Stichting Vleckemarketing Joure is om dit te vertellen en te laten zien aan de buitenwereld. Joure samen – met organisaties, ondernemers en inwoners – op de kaart zetten en doelgroepgericht communiceren over wat Joure allemaal te bieden heeft. In de marketingwereld wordt dit lange termijn proces city-marketing genoemd.

Vleckemarketing is dus gebaseerd op de term citymarketing, maar met een knipoog naar de unieke identiteit van Joure, o.a. de geschiedenis van Egbert Douwes (Douwe Egberts).

Joure heeft stadse kwaliteiten en mag zich in Friese traditie een Vlecke noemen. Stichting Vleckemarketing Joure zoekt zoveel mogelijk de samenwerking met nog meer Jouster en regionale partijen, om op die wijze elkaar te versterken en Joure – samen – nóg beter op de kaart te zetten.

BESTUURSLEDEN Stichting Vleckemarketing Joure:

– Martijn Zaal, voorzitter
– Yde Wierda, secretaris
– Jilke Kooijker, penningmeester
– Chris Speerstra, algemeen bestuurslid
– Fred Wielinga, algemeen bestuurslid
– Jitske de Jong, marketing & communicatie